rašeliník

Rašelina a její význam, proč ji nepoužívat v přírodní ani jiné zahradě

Klikva

Rašelina je vzácná a důležitá. Za 1 rok se jí vytvoří pouze vrstva silná cca 1 mm.

Rašeliniště jsou výjimečné a důležité biotopy. 

Rašeliniště dokáží vázat obrovské množství vody. 

 

 

Co je rašelina

Rašelina vzniká hromaděním částečně rozložených rostlin. Rašeliniště je vlastně mokřad pokrytý vegetací, která po odumření tvoří rašelinu. Stanoviště kde rašelina vzniká, můžou být trvale zamokřená i periodicky zaplavovaná vodou. Rašelina vytváří zvláštní ekosystém.