Základní principy přírodní zahrady

Základní principy přírodní zahrady

#1 Nepoužíváme rozpustná minerální hnojiva.

#2 Nepoužíváme pesticidy.

#3 Nepoužíváme rašelinu.

 

Další principy přírodní zahrady

#1 Minimalizujeme spotřebu vody, využíváme dešťovou vodu.

#2 Vytváříme vhodné podmínky pro živočichy (pro přirozené predátory).

#3 Používáme přírodní prostředky a postupy na ochranu rostlin.

#4 Zakládáme kompost.

#5 Zakládáme druhově rozmanitý trávník.

#6 Preferujeme původní (domácí) druhy dřevin.

#7 Respektujeme přírodní podmínky při výběru stanoviště pro rostliny.

#8 Sázíme ovocné dřeviny.

A další...

Zahradní architektura přizpůsobená přírodním zákonům...